^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Informacja GOPS Czermin.

INFORMACJA

 GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W CZERMINIE

 

            W związku z rozpoczynającym się nowym okresem przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz „Dobry Start” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie informuje o możliwości składania wniosków w następujących formach:

 • elektronicznej – od 1 lipca 2020r – za pośrednictwem indywidualnego konta bankowego i emp@tii – https://empatia.mpips.gov.pl/
 • tradycyjnej (papierowej) – nie wcześniej niż od 1 sierpnia 2020r

– w siedzibie  – GOPS w Czerminie p.19,Czermin 140 (budynek UG Czermin)

Ze względu na obecną sytuację związaną z COVID-19 uprzejmie prosimy i zachęcamy do wykorzystania elektronicznej formy składania wniosków.

 1. Wniosek o świadczenie „Dobry Start”
  https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start
 2. Wniosek o świadczenia rodzinne
  https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny
 3. Wniosek o fundusz alimentacyjny
  https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111

INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERMINIE.


PRZYPOMINAMY - W TYM ROKU NIE TRZEBA SKŁADAĆ KOLEJNEGO WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO W RAMACH PROGRAMU "RODZINA 500+" - WNIOSEK ZŁOŻONY W UBIEGŁYM ROKU, CZYLI W TERMINIE OD 1 LIPCA 2019r."
TO ŚWIADCZENIA PRZYZNANE DO KOŃCA MAJA 2021r.
 
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM RODZICIE NIE MUSZĄ SKŁADAĆ OD LIPCA NOWYCH WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY.
 
W oparciu o wnioski składane w ubiegłym roku, czyli od 1 lipca 2019r. -świadczenia zostały przyznane aż do 31.05.2021.
 
Z kolei gdy rodzice i opiekunowie ,którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego bo np.dziecko dopiero się urodziło, w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając odpowiedni wniosek np. za pośrednictwem ;
Portalu empatia, platformy usług elektronicznych ZUS, czy bankowości elektronicznej.
 

INFORMACJA dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych

 • Informujemy, że pierwsze posiedzenie - szkolenie OKW w gminie Czermin odbędzie się:
  19 czerwca 2020r. (piątek) o godz. 17.00 w Domu Strażaka w Czerminie.

 • Szkolenie powtórne dla OKW dla osób które nie były na szkoleniu  19-ego czerwca odbędzie się kolejnego dnia tj. 20-ty czerwca o godzinie 9-tej na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Czerminie.

30 LAT SAMORZĄDNOŚCI - Dzień Samorządu Terytorialnego

  Dokładnie 27 maja 2020 roku mija trzydziesta rocznica pierwszych wolnych wyborów do rad gmin, które doprowadziły do odrodzenia w naszym kraju samorządu terytorialnego.

Przygotowanie przez odrodzony Senat RP projektu ustawy o samorządzie terytorialnym, uchwalonej 8 marca 1990 roku, było możliwe dzięki zwycięstwu sił demokratycznych podczas  częściowo wolnych wyborów parlamentarnych z 4 czerwca 1989 roku. W ten sposób został zakończony proces odbudowy demokratycznego ustroju państwa, zaprojektowany w 1981 roku przez wielki ruch społeczny Solidarność.

Dla naszej gminy 30-lecie samorządności to nie tylko powód do świętowania, ale także czas podsumowań. Każda gmina ma w swojej historii różne, raz lepsze, raz gorsze – okresy. Wracając pamięcią do roku 1990 możemy sobie uświadomić jaką drogę przeszliśmy, jakie trudności udało się nam pokonać.

Dorobek 30-lecia naszej samorządności to praca zbiorowa wójtów naszej gminy, radnych i sołtysów wszystkich kadencji, urzędników i wszystkich mieszkańców, którzy przez minione trzy dekady zmienili gminę Czermin, gdzie możemy żyć i się rozwijać.

Obchodzona w dniu 27 maja rocznica jest okazją do podziękowań wszystkim, którzy w minionych latach  dołożyli swoją „cegiełkę” do budowy naszej małej ojczyzny jaką jest nasza Gmina Czermin.

 

Wójt Gminy Czermin

Sławomir Sidur

 

 

Kolejne dobre informacje dla Mieszkańców Gminy!!!

Kolejne dobre informacje dla Mieszkańców Gminy!!!

Wójt Gminy Czermin informuje że decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego Gmina Czermin otrzymała dofinansowanie w kwocie 72.000,00 zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Wnioski o dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Czermin i Wola Otałęska zostały złożone w lutym 2020 r. Środki zostały przyznane w ostatnich dniach. Po podpisaniu umów o dofinansowanie będziemy mogli przystąpić do wyłonienia Wykonawcy w procedurze zamówienia publicznego. Planowany termin realizacji zadania to lipiec-wrzesień 2020 r.

Dziękuję serdecznie za wsparcie finansowe Zarządowi Województwa Podkarpackiego na czele z Panem Władysławem Ortylem.

Zmodernizowane drogi w naszej gminie poprawią bezpieczeństwo naszych Mieszkańców!