^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

W dniu dzisiejszym w imieniu Zamawiającego: Gminy Czermin – Sławomir Sidur Wójt Gminy Czermin podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym z Dębicy na wykonanie zadania pod nazwą: „Wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych Gminy Czermin”.

Wartość robót budowlanych zakontraktowanych na podstawie tej umowy to kwota: 111326,69 zł.

W ramach zamówienia planuje się wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinkach dróg wewnętrznych Gminy Czermin:

  • ·działka ewidencyjna nr 1722 -na odcinku o długości 220 metrów w miejscowości Czermin
  • ·Domki Powodzian działka ewidencyjna 1191/13 –na odcinku o długości 115 metrów w miejscowości Czermin
  • ·działka ewidencyjna nr 1697 -na odcinku o długości 75 metrów w miejscowości Czermin
  • ·działka ewidencyjna 1255 -na odcinku o długości 125 metrów w miejscowości Breń Osuchowski
  • ·działka ewidencyjna 577/3 -na odcinku o długości 205 metrów w miejscowości Ziempniów.

W najbliższych dniach Wykonawca zadania przystąpi do prac budowlanych. W związku z czasowymi utrudnieniami w korzystaniu z dróg prosi się mieszkańców korzystających z tych odcinków dróg o wyrozumiałość.

Zwrot podatku akcyzowego w 2020

       Wójt  Gminy w Czerminie informuje, że od dnia  1 sierpnia 2020r. do dnia 31 sierpnia 2020r. każdy rolnik może   składać  wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za  2020r.

Kwota  zwrotu w 2020 roku wynosi:

- 100 litrów  na 1 ha użytków rolnych x  1 złotych,
- 30 litrów  na 1 średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła x 1 złotych.

Do wniosku należy dołączyć:

- faktury VAT na olej napędowy za okres od 01 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. ,
- dokument
wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający  informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w  przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

 Wnioski o zwrot akcyzy  są do pobrania u sołtysa wsi, w Urzędzie Gminy pok. Nr 9 oraz na stronie internetowej Gminy Czermin.