^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Zawiadomienie - PILNE

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Czermin – właścicieli  gospodarstw indywidualnych o zgłaszaniu szkód powodziowych do 24 godzin do Urzędu Gminy w Czerminie ( tylko zalane domy mieszkalne do których wdarła się woda)
Dane muszą być przekazane do GOPS Czermin + ( dokumentacja fotograficzna,) tel. 17 250 63 46 ,  17 250 63 47.

 

 

 

Informacja

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Czermin, że z dniem 31.05.2019 upływa termin płatności za wywóz odpadów komunalnych za II kwartał ( kwiecień, maj, czerwiec).

Zarządzenie Starosty w sprawie pogotowia przeciwpowodziowego!

Starosta Powiatu Mieleckiego wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla gmin: Wadowice Górne, Radomyśl Wielki, Mielec, Miasto Mielec, Przecław, Czermin.

W związku z zaistniałą sytuacją zostały uruchomione całodobowe dyżury w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mielcu. Telefony do PCZK: (17) 7800440, 7800435, 7800434.

Zobacz całą treść zarządzenia: Zarządzenie nr 35/2019

W Gminie Czermin został wprowadzony całodobowy dyżur :

W godz  od 8:00-16:00 tel 17 7740246 , 17 7741922

W godzinach od 16:00-8:00 tel 606552280 , 602571574,  792088535.

 

Wójt Gminy Czermin prosi o dokumentowanie poniesionych strat.

Ostrzeżenia meteorologiczne 21.05.2019 godz 18:22

 

Komunikat meteorologiczny z godz. 18:22 dnia 21.05.2019

Zasięg komunikatu w województwie

JjB2SAwAAYgwMAAAgxsAAAABiDAwAACDGwAAAAGI

Komunikat meteorologiczny z godz. 18:22 dnia 21.05.2019
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawiska Intensywne opady deszczu z burzami
Obszar województwo podkarpackie
powiaty: brzozowski, dębicki, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, mielecki, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski
Sytuacja meteorologiczna Na terenie woj. podkarpackiego występują opady deszczu miejscami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Najwyższe sumy opadów zmierzono w zachodniej połowie województwa, gdzie miejscami spadło ponad 40 mm deszczu. Najwyższe opady zanotowano na północnym zachodzie województwa. 77 mm spadło w Choleżynie, 68 mm w Radomyślu Wielkim i Mielcu.
Uwagi Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Witold Wiążewski
Godzina i data wydania godz. 18:22 dnia 21.05.2019
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


 

Ostrzeżenia meteorologiczne

 

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:10

21.05.2019

Data i godzina wydania: 21.05.2019 - godz. 13:51
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB Kraków Obszar Kraków

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:10
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 14:00 dnia 21.05.2019 do godz. 12:00 dnia 22.05.2019
Obszar: Zlewnie: Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka (podkarpackie)
Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (również o charakterze burzowym), w zlewniach: Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.


Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski

Wiadomość SMS:
IMGW-PIB INFORMUJE:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 zlewnie: wisloki, sanu oraz wisloka (podkarpackie) od14:00/21.05.do12:00/22.05.2019

 

Ewidencja przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czermin.

Ewidencja przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czermin.

            Na terenie Gminy Czermin zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych posiadają poniżej wymienieni przedsiębiorcy. Mieszkańcy zainteresowani opróżnianiem zbiorników lub przydomowych oczyszczalni mogą korzystać z usług wyłącznie tych firm:

1. FIRMA USŁUGOWO- HANDLOWA DOMINIK MAZIARZ
PIĄTKOWIEC 7B
39-308 WADOWICE GÓRNE

TEL.609 471 175
----------------------------------------------

2. WC SERWIS Sp.z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
UL. SZYBOWA 2
41-808 ZABRZE

TEL. 032 278-45-31
----------------------------------------------

3. PJS Usługi Patryk Siembab
Jamy 88
39-308 Wadowice Górne

Tel. 697 255 737                                                                                                                              

Szczegółowych informacji w powyższym temacie udzielają pracownicy referatu ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy w Czerminie pok.21 nr tel. 17 7741922.