^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Gmina Czermin przystąpiła do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

       Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest ograniczenie niskiej emisji i poprawa czystości powietrza na terenie gminy. Stworzenie PGN jest konieczne do pozyskania funduszy unijnych w latach 2014  –2020 na działania obejmujące m.in.:

  • Termomodernizacje budynków
  • Wymianę źródeł ciepła
  • Transport publiczny
  • Inwestycje w OZE (Odnawialne Źródła Energii)

Aby tworzony Plan Gospodarki Niskoemisyjnej spełniał wymagania powinien być wspólnym dziełem wybranego Wykonawcy, Gminy oraz podmiotów prywatnych reprezentowanych przez mieszkańców jak i firmy działające na terenie gminy. W tym celu prosimy mieszkańców o wypełnianie ankiet dotyczących zagadnień potrzebnych do stworzenia PGN. Udzielone odpowiedzi pozwolą na ocenę gotowości mieszkańców do przeprowadzania inwestycji zmierzających do przechodzenia na niskoemisyjne źródła ogrzewania. Jednocześnie określi to wielkość potrzebnego wsparcia finansowego dla mieszkańców chcących dokonać takiej modernizacji. Ankiety są dostępne poniżej oraz dodatkowo w Urzędzie Gminy Czermin, u sołtysów oraz pod adresem internetowym www.monitoringpowietrza.pl.

Informacje podane w ankiecie nie będą wykorzystywane w żadnych innych celach, czy też przekazywane podmiotom trzecim.

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który wyznacza kierunki dla gminy na lata 2014-2020 w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię oraz gospodarka odpadami. Przedstawione zostaną działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.

 

Dla przedsiębiorców i instytucji.

Prosimy o zgłaszanie działań z zakresu planowanej termomodernizacji obiektów, wsparcia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii celem ujęcia ich w PGN. Zgłoszenie powinno odbywać się za pomocą zamieszczonych poniżej ankiet. Umieszczenie podmiotu w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi zgłaszającym pozyskiwanie dofinansowania w konkursach m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest firma GreenLynx.

Ankiety należy złożyć do dnia 15 czerwca 2016 r. w Urzędzie Gminy Czermin lub przesłać drogą  elektroniczną  na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prawidłowo wypełniona ankieta potwierdza zainteresowanie mieszkańca bądź instytucji udziałem w realizacji Planu i pozwala ubiegać się o dotacje.

Więcej informacji:
www.monitoringpowietrza.pl,  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  tel. 531 777 891

Wypełnij ankietę on-line:

https://goo.gl/6EnArp

Gminny Konkurs Poetycko- Plastyczno- Muzyczny „ Poezja w Polskiej Przyrodzie „pod tytułem „Wiosna”

         W dniu 13-05-2016r. tj. piątek w sali OSP w Czerminie  odbył się Gminny Konkurs Poetycko- Plastyczno- Muzyczny „ Poezja w Polskiej Przyrodzie „pod tytułem „Wiosna” ,który zorganizowany został przez Gminny Ośrodek Kultury w Czerminie. W konkursie udział wzięły dzieci i młodzież z całej gminy, prezentując swoje umiejętności plastyczne, poetyckie oraz muzyczne w trzech kategoriach: 1-3, 4-6  szkoły podstawowe oraz 1-3 gimnazjum. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody, natomiast pozostali uczestnicy za udział otrzymali symboliczne dyplomiki oraz upominki. Uczestników Konkursu oceniała komisja w składzie:

Czytaj więcej...

Apel do mieszkańców gminy

Czermin 14.04.2016.

 

OGŁOSZENIE

 

        Urząd Gminy w Czerminie zwraca się z  apelem do mieszkańców gminy o właściwe utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy oraz wokół własnych zabudowań i posesji.

        Ponadto przestrzegamy aby nie wyrzucać śmieci po lasach czy rowach przydrożnych
a w szczególności padłej zwierzyny, gdzie w ostatnich dniach w lasku w miejscowości Breń Osuchowski znaleziono 2 szt. padłych warchlaków . Śmieci i odpadów nie należy także palić.

         Wszyscy mieszkańcy powinni czuć się odpowiedzialni za wygląd własnej gminy pod względem porządku i czystości.

Niezależnie od tego gdzie będziemy wyrzucać śmiecie, opłata  i  tak będzie taka sama.

         Sąsiad powinien pilnować sąsiada i zwracać mu uwagę gdy ten źle postępuje lub zgłosić ten problem w Urzędzie Gminy, gdyż łamanie przepisów w tym zakresie zagrożone jest karą grzywny.

Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

          W dniu 1 kwietnia 2016 roku o godzinie 10.00 w Domu Strażaka w Czerminie odbyły się eliminacje gminne Gminy Czermin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Czerminie.


Czytaj więcej...

Informacja GOPS Czermin - program 500+

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie informuje, że wnioski dotyczące programu 500+ będą wydawane i przyjmowane  w terminie od dnia 01 kwietnia 2016 r. pod adresem Czermin 41 ( budynek dawnego posterunku policji).

         Informacje na temat programu znajdują się pod adresem:

 http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/

          Pozostałe informacje udzielane są pod numerem telefonu:  792 383 233.
Załączniki do pobrania:

Fundusze europejskie

 

Fundusze Europejskie w Gminie Czermin 

            Aktualnie dobiega końca okres programowania obejmujący lata 2007- 2013 dlatego chcemy podzielić się z  Państwem  informacją na temat efektów realizacji  projektów w ramach działań: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP)

          Dzięki tym programom Gmina Czermin na realizację projektów inwestycyjnych pozyskała środki w wysokości 7 721 548,27 PLN

Oto zrealizowane projekty:

Komunikat Starosty Powiatu Mieleckiego

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Mieleckiego!

              Zarząd Powiatu Mieleckiego informuje, że główna siedziba Starostwa Powiatowego w Mielcu mieści się obecnie w budynku przy ul. Wyspiańskiego 6 w Mielcu.

             Przez kilkanaście lat Starostwo Powiatowe w Mielcu mieściło się w kilku budynkach, przy ul. Sękowskiego, Sienkiewicza, Szopena i Wyspiańskiego. Przeprowadzka prawie wszystkich komórek organizacyjnych urzędu do jednego budynku ma na celu usprawnienie jego działania, a także poprawę obsługi naszych mieszkańców.

Czytaj więcej...