^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

           Wójt Gminy w Czerminie  informuje o możliwości składania wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (minimum 50 lat w jednym związku małżeńskim). Pary z terenu  gminy Czermin mogą składać wnioski w Urzędzie Stanu Cywilnego w Czerminie , w pok. Nr 1 , do końca maja 2017 r. W imieniu Jubilatów wniosek taki może złożyć również członek rodziny.


Kontakt:
Urząd Stanu Cywilnego w Czerminie
tel. 17 7740246 wew. 22

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Gminy w Czerminie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Czermin.

          Wójt Gminy Czermin zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Gminy w Czerminie  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Czermin.

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy w Czerminie w dniu 17 marca 2017 roku o godzinie 10:00 w sali posiedzeń pokój nr 8.

 
 

Motylek

          Wójt Gminy w Czerminie informuje, że dnia 28.02.2017 upływa termin płatności za wywóz odpadów komunalnych za   I kwartał (tj. styczeń, luty, marzec )

 

O G Ł O S Z E N I E - AZBEST

          Urząd Gminy w Czerminie prosi o zgłaszanie się do tutejszego urzędu, pok.21  w godzinach pracy urzędu, mieszkańców, którzy posiadają jeszcze do odebrania płyty azbestowe, ściągnięte z dachów i składowane w gospodarstwie.

Ochrona środowiska informacje.

                                                                                     Z Poważaniem

                                                                                  Wójt Gminy Czermin