^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież zapobiega pożarom"

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież zapobiega pożarom"

W dniu 24 kwietnia 2019r. w Domu Strażaka w Czerminie odbyły się eliminacje gminne Gminy Czermin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież zapobiega pożarom” organizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Czerminie i Wójta Gminy Czermin. W eliminacjach wzięło udział 13 uczniów wyłonionych z eliminacji na szczeblu szkolnym.

W eliminacjach gminnych uczestniczyli uczniowie szkół: Gimnazjum w Czerminie, Szkoła Podstawowa w Czerminie, Szkoła Podstawowa w Trzcianie. Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych, tj. w kategorii szkół podstawowych oraz w kategorii gimnazjów i klasa 7, 8 szkoły podstawowej. Laureaci eliminacji gminnych, tj. po 2 najlepsze osoby z obu kategorii wiekowych uzyskali awans do eliminacji powiatowych które odbędą się 27.04.2019 (sobota) o godzinie 10:00 w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wadowicach Górnych
(Budynek byłego gimnazjum). Poziom eliminacji organizatorzy ocenili jako bardzo wysoki. Uczniowie, którzy zajęli pięć pierwszych miejsc w kategorii młodszej  i cztery miejsca w starszej grupie wiekowej otrzymali atrakcyjne nagrody (Głośniki Bluetooth różnych rozmiarów i myszki komputerowe) a pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia ufundowane przez Wójta Gminy Czermin. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. W imieniu Wójta Gminy Czermin  nagrody i dyplomy wręczyli:  starszy strażak Artur Dziekan, Jan Myjak, Jan Mucha.  Pan Jan Myjak również w imieniu Wójta Gminy Czermin jak również swoim własnym skierował słowa podziękowania do: wszystkich uczestników, opiekunów przygotowujących dzieci i młodzież do eliminacji gminnych, starszego strażaka Artura Dziekana z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu.

Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jury eliminacji gminnych w składzie:

 1. Przewodniczący: starszy strażak Artur Dziekan  – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu.
 2. Sekretarz: Jan Myjak Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie
 3. Członek:  Jan Mucha –  Wice-Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mielcu.

ogłosiło następujące wyniki:

 I grupa wiekowa – szkoły podstawowe klasy I-VI

 1. Krzysztof Rec - SP Czermin.
 2. Julia Kazimierska - SP Czermin
 3. Nikola Piwnica - SP Czermin
 4. Oliwia Długosz - SP Czermin
 5. Miłosz Jagusiak - SP Czermin
 6. Michał Działo - SP Czermin
 7. Maciej Koral - SP Czermin
 8. Sławomir Galary - SP Trzciana
 9. Nicolas Grzywa -  SP Trzciana

 II grupa wiekowa – gimnazja i klas VII i VIII szkoły podstawowej

 1. Amelia Działo - Gimnazjum w Czerminie
 2. Natalia Zając - Gimnazjum w Czerminie
 3. Mateusz Piwnica - Gimnazjum w Czerminie
 4. Michał Tychanowicz SP Trzciana

Apel Samorządów Powiatu Mieleckiego.

Szanowni Państwo

            W związku z projektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach kierujemy do Państwa apel Samorządów Powiatu Mieleckiego i Miasta Tarnobrzeg reprezentujących mieszkańców w sprawie zmian w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mogących spowodować obniżenie kosztów za gospodarkę odpadami dla mieszkańców .

Z poważaniem

Robert Pluta
Przewodniczący Konwentu Samorządów
Powiatu Mieleckiego

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE - Ankieta Gazyfikacja Gminy Czermin

         Wójt Gminy Czermin informuje mieszkańców miejscowości: Breń Osuchowski, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Wola Otałęska, Ziempniów, Szafranów o możliwości budowy sieci gazowej w tych miejscowościach.

W wyniku prowadzonych rozmów z przedstawicielami Firmy: Polska Spółka Gazownictwa w dniu 23-01-2019 roku uzyskałem informację, że po złożeniu przez mieszkańców Gminy Czermin „Ankiety – odbiorca gr. BI” Polska Spółka Gazownictwa przeprowadzi analizę ekonomiczną zasadności realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej.

Czytaj więcej...

Bezpłatny kurs na wózki widłowe.

Z A P R O S Z E N I E 

 

Firma AUTOKURS zaprasza na bezpłatny kurs wózka widłowego z egzaminem UDT.

Szkolenie dotyczy osób do 29 roku życia,  zatrudnionych na umowie terminowej , o zarobkach nieprzekraczających wysokości minimalnego wynagrodzenia lub osoby pracujące o statusie „ubogi pracujący”

Informacje pod numerem  606 595 158