^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Zwrot podatku akcyzowego w 2020

       Wójt  Gminy w Czerminie informuje, że od dnia  1 sierpnia 2020r. do dnia 31 sierpnia 2020r. każdy rolnik może   składać  wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za  2020r.

Kwota  zwrotu w 2020 roku wynosi:

- 100 litrów  na 1 ha użytków rolnych x  1 złotych,
- 30 litrów  na 1 średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła x 1 złotych.

Do wniosku należy dołączyć:

- faktury VAT na olej napędowy za okres od 01 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. ,
- dokument
wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający  informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w  przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

 Wnioski o zwrot akcyzy  są do pobrania u sołtysa wsi, w Urzędzie Gminy pok. Nr 9 oraz na stronie internetowej Gminy Czermin.

 

Darmowa pomoc prawna

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

  • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
  • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
  • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
  • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

  • Przez internet: na stronie https://np.ms.gov.pl/
  • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.
  • Informacje i zapisy na porady są dostępne również telefonicznie pod numerem 17 78 00 416

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.