^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERMINIE.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie przypominamy o upływającym terminie składania wniosków na świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz „Dobry Start”.

Termin składania wniosków upływa 30.11.2020r.

Ze względu na obecną sytuację związaną z COVID-19 uprzejmie prosimy i zachęcamy do wykorzystania elektronicznej formy składania wniosków– za pośrednictwem indywidualnego konta bankowego i emp@tii – https://empatia.mpips.gov.pl/
lub tradycyjnej (papierowej) – wrzucenie do skrzynki podawczej znajdującej się na drzwiach Urzędu Gminy, Czermin 140.


1. Wniosek o świadczenie „Dobry Start”
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start
2. Wniosek o świadczenia rodzinne
https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny
3. Wniosek o fundusz alimentacyjny
https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111