^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2021

      Wójt Gminy Czermin zarządził konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Czermin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

      W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Czermin, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 15 października 2020r. do 5 listopada 2020 r. za pośrednictwem załączonego poniżej formularza konsultacji.

 ------------------------------------------------
UWAGA:

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2020r. ( liczy się data wpływu do Urzędu) pocztą na adres Urzędu Gminy w Czerminie, 39-304 Czermin 140, lub przesłać w wersji elektronicznej  na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.