^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Likwidacja Kasy Urzędu Gminy Czermin

Likwidacja Kasy Urzędu Gminy Czermin
Z dniem 31 maja 2012r. przestaje funkcjonować kasa w Urzędzie Gminy w Czerminie. Wszelkie płatności przejmuje Bank Spółdzielczy w Czerminie.
 

Z dniem 31 maja 2012r. przestaje funkcjonować kasa w Urzędzie Gminy w Czerminie. Wszelkie płatności przejmuje Bank Spółdzielczy w Czerminie.

Płatności można tez dokonywać przelewem na konto:

Urząd Gminy w Czerminie
39-304 Czermin 140

Numer rachunku bankowego:
55 9183 1028 2005 5000 5063 0002 BS o/CZERMIN