^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Remont drogi wojewódzkiej Nr 982 w miejscowości Otałęż.

        Trwa „Remont drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin-Sadkowa Góra-Jaślany w miejscowości Otałęż”  (gmina Czermin). Remont polega na ułożeniu nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku 700 mb. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Dębicy. Zadanie polegające na remoncie drogi wojewódzkiej nr 982 realizowane jest przez Samorząd Województwa Podkarpackiego poprzez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich przy współudziale finansowym Gminy Czermin.