^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

W dniu dzisiejszym w imieniu Zamawiającego: Gminy Czermin – Sławomir Sidur Wójt Gminy Czermin podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym z Dębicy na wykonanie zadania pod nazwą: „Wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych Gminy Czermin”.

Wartość robót budowlanych zakontraktowanych na podstawie tej umowy to kwota: 111326,69 zł.

W ramach zamówienia planuje się wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinkach dróg wewnętrznych Gminy Czermin:

  • ·działka ewidencyjna nr 1722 -na odcinku o długości 220 metrów w miejscowości Czermin
  • ·Domki Powodzian działka ewidencyjna 1191/13 –na odcinku o długości 115 metrów w miejscowości Czermin
  • ·działka ewidencyjna nr 1697 -na odcinku o długości 75 metrów w miejscowości Czermin
  • ·działka ewidencyjna 1255 -na odcinku o długości 125 metrów w miejscowości Breń Osuchowski
  • ·działka ewidencyjna 577/3 -na odcinku o długości 205 metrów w miejscowości Ziempniów.

W najbliższych dniach Wykonawca zadania przystąpi do prac budowlanych. W związku z czasowymi utrudnieniami w korzystaniu z dróg prosi się mieszkańców korzystających z tych odcinków dróg o wyrozumiałość.