^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Zwrot podatku akcyzowego w 2020

       Wójt  Gminy w Czerminie informuje, że od dnia  1 sierpnia 2020r. do dnia 31 sierpnia 2020r. każdy rolnik może   składać  wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za  2020r.

Kwota  zwrotu w 2020 roku wynosi:

- 100 litrów  na 1 ha użytków rolnych x  1 złotych,
- 30 litrów  na 1 średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła x 1 złotych.

Do wniosku należy dołączyć:

- faktury VAT na olej napędowy za okres od 01 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. ,
- dokument
wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający  informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w  przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

 Wnioski o zwrot akcyzy  są do pobrania u sołtysa wsi, w Urzędzie Gminy pok. Nr 9 oraz na stronie internetowej Gminy Czermin.