^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Komunikacji i Ochrony Środowiska Rady Gminy w Czerminie.

Zawiadamiam, że w dniu 21 sierpnia 2020 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Czerminie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Komunikacji i Ochrony Środowiska Rady Gminy w Czerminie.

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Rozpatrzenie wniosku w sprawie możliwości podjęcia uchwały dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania nieruchomości na rzecz gminy
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

                                                                   Przewodniczący Komisji Rolnictwa,

                                                                    Komunikacji i Ochrony Środowiska

                                                                            /-/ Władysław Soboń