^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

30 LAT SAMORZĄDNOŚCI - Dzień Samorządu Terytorialnego

  Dokładnie 27 maja 2020 roku mija trzydziesta rocznica pierwszych wolnych wyborów do rad gmin, które doprowadziły do odrodzenia w naszym kraju samorządu terytorialnego.

Przygotowanie przez odrodzony Senat RP projektu ustawy o samorządzie terytorialnym, uchwalonej 8 marca 1990 roku, było możliwe dzięki zwycięstwu sił demokratycznych podczas  częściowo wolnych wyborów parlamentarnych z 4 czerwca 1989 roku. W ten sposób został zakończony proces odbudowy demokratycznego ustroju państwa, zaprojektowany w 1981 roku przez wielki ruch społeczny Solidarność.

Dla naszej gminy 30-lecie samorządności to nie tylko powód do świętowania, ale także czas podsumowań. Każda gmina ma w swojej historii różne, raz lepsze, raz gorsze – okresy. Wracając pamięcią do roku 1990 możemy sobie uświadomić jaką drogę przeszliśmy, jakie trudności udało się nam pokonać.

Dorobek 30-lecia naszej samorządności to praca zbiorowa wójtów naszej gminy, radnych i sołtysów wszystkich kadencji, urzędników i wszystkich mieszkańców, którzy przez minione trzy dekady zmienili gminę Czermin, gdzie możemy żyć i się rozwijać.

Obchodzona w dniu 27 maja rocznica jest okazją do podziękowań wszystkim, którzy w minionych latach  dołożyli swoją „cegiełkę” do budowy naszej małej ojczyzny jaką jest nasza Gmina Czermin.

 

Wójt Gminy Czermin

Sławomir Sidur