^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Kolejne dobre informacje dla Mieszkańców Gminy!!!

Kolejne dobre informacje dla Mieszkańców Gminy!!!

Wójt Gminy Czermin informuje że decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego Gmina Czermin otrzymała dofinansowanie w kwocie 72.000,00 zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Wnioski o dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Czermin i Wola Otałęska zostały złożone w lutym 2020 r. Środki zostały przyznane w ostatnich dniach. Po podpisaniu umów o dofinansowanie będziemy mogli przystąpić do wyłonienia Wykonawcy w procedurze zamówienia publicznego. Planowany termin realizacji zadania to lipiec-wrzesień 2020 r.

Dziękuję serdecznie za wsparcie finansowe Zarządowi Województwa Podkarpackiego na czele z Panem Władysławem Ortylem.

Zmodernizowane drogi w naszej gminie poprawią bezpieczeństwo naszych Mieszkańców!