^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Informacja Wójta dotycząca uruchomienia oddziałów przedszkolnych

 Wójt Gminy Czermin informuje

W związku z ustaleniami podjętymi w dniu 05.05.2020 roku na posiedzeniu Gminnego Sztabu Zarządzania Kryzysowego w Czerminie i wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Czermin nr 26 na terenie Gminy oddziały przedszkolne, których organem prowadzącym jest Wójt Gminy nie zostaną uruchomione 6 maja.

Głównym powodem jest brak możliwości spełnienia warunków technicznych oraz sanitarnych zgodnych z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. O ile nasi opiekunowie są w gotowości do podjęcia pracy to aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno dzieciom jak i kadrze sprawującej nad nimi opiekę zdecydowano o wstrzymaniu uruchomienia oddziałów przedszkolnych do 24 maja 2020 roku, dodatkowym powodem jest również znikome zainteresowanie rodziców. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, jeśli ulegną złagodzeniu wymogi jakie musimy spełnić aby bezpiecznie opiekować się dziećmi, oraz poprawi się sytuacja epidemiologiczna będziemy rozważać uruchomienie opieki przedszkolnej.

W przypadku zainteresowania Szanownych Rodziców naszych Przedszkolaków zapewnieniem opieki przedszkolnej w placówkach oświatowych Gminy Czermin proszę o wypełnienie i przesłanie lub przekazanie do poszczególnych placówek oświatowych dokumentów:

1. Informacji rodzica/ prawnego opiekuna o sytuacji dziecka.

2. Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna dotyczące ryzyka zakażenia patogenami drogą kropelkową.

 

 

Z poważaniem

Sławomir Sidur