^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi w miejscowości Czermin, przysiółek Grądy

Gmina Czermin otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi w miejscowości Czermin, przysiółek Grądy o długości 2,090 kilometra, w kwocie 2 560 249,00 zł co stanowi 60% wartości całej inwestycji.

Ogółem wartość projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103267 Grądy - Gizowa od km 0+010 do km 2+090 polegająca na przebudowie nawierzchni, odwodnienia oraz budowie chodnika dla pieszych w jej pasie drogowym” wynosi 4 267 083,29  zł.

Dziękuję Panu Mateuszowi Morawieckiemu – Prezesowi Rady Ministrów, Pani Ewie Leniart - Wojewodzie Podkarpackiemu za przyznanie tak wysokiego dofinansowania oraz Panu Fryderykowi Kapinos – Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za wsparcie udzielone naszej gminie.

#FunduszDrógSamorządowych to ogromne szanse dla samorządów i możliwość realizowania oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji drogowych.

Zachęcam firmy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym które zostanie niebawem ogłoszone.

Sławomir Sidur

Wójt Gminy Czermin