^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2020r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Czermin odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Gminy w Czerminie.

 

Tematy posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie petycji złożonej przez Panią Renatę Sutor o poparcie petycji.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

                                                                                             Przewodniczący

                                                                                    Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

                                                                                           /-/ Dariusz Wójtowicz