^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

I n f o r m a c j a – akcyza 2020 r.

           Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Czermin wraz z fakturami Vat stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 sierpnia 2019 r do 31 stycznia 2020 r.

Limit zwrotu podatku w 2020 r wynosi:

100,00 zł   x ilość użytków rolnych

oraz

 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze  za I półrocze wypłacane będą w terminie od 1-30 kwietnia 2020r.