^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Budżetu i Finansów.

          Zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 13:00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Czermin odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów  Rady Gminy w Czerminie.

TEMATEM posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czermin.
2. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czermin na rok 2020.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania publicznego /sprzęt rehabilitacyjny/.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Czerminie na realizacje zadania „konserwacja rowów melioracji wodnej”.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


 

 

                                                                                                           Przewodniczący

                                                                                                     Rady Gminy w Czerminie

                                                                                                               Jan Myjak