^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Komunikat - ćwiczenia.

KOMUNIKATStarosta Powiatu Mieleckiego Szef Obrony Cywilnej Powiatu podaje do publicznej wiadomości, ze w dniu 29 października 2019 roku na terenie gmin: Borowa. Czermin i Gawłuszowice odbędzie się ćwiczenie Obrony Cywilnej pt. „Realizacja zadań ochrony ludności i obrony cywilnej na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych na terenie powiatu i gmin".

W ramach wyżej wymienionego ćwiczenia, zostaną uruchomione systemy alarmowe (syreny). Wyemitowany będzie sygnał ostrzegania oraz przekazywane będą komunikaty głosowe

Ćwiczone epizody praktyczne przez cały okres trwania ćwiczenia będą pod nadzorem organów porządkowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości, bądź zauważenia niepokojących zdarzeń, prosi się mieszkańców o kontakt z lokalnymi władzami samorządowymi.


Stanisław Lonczak
Starosta Mielecki

=======================================================================

Informacja o ćwiczeniu powiatowym

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 76/2019 Wójta Gminy Czermin  – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 24 września 2019 roku  w sprawie: „przygotowania, przeprowadzenia i udziału w kompleksowym ćwiczeniu zgrywającym obrony cywilnej na terenie Powiatu Mieleckiego” informuję, że dnia 29 października 2019 roku w godzinach 8.00 – 20.00 na terenie Sołectwa Czermin , zostaną przeprowadzone kompleksowe ćwiczenia zgrywające obrony cywilnej.

Na terenie gminy będą wykonywały ćwiczebnie zadania operacyjne Wojska Obrony Terytorialnej, Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe oraz Formacje Obrony Cywilnej.

Ponadto nastąpi głośna próba syren oraz będą podawane ćwiczebne komunikaty głosowe.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

 

 

                                                                               Wójt Gminy Czermin

                                                                               /-/ Sławomir Sidur