^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Informacja

       Urząd Gminy w Czerminie informuję, że prace geodezyjne jakie miały zostać wykonane przez firmę: GEODEZJA-PROJEKTOWANIE-USŁUGI Leszek Stępień, związane z zadaniem
p. n. „Wzmocnienie wałów w rejonie starorzeczy poprzez zabezpieczenie przeciwfiltracyjne korpusu i podłoża na całej długości wału lewego rzeki Breń w m. Gliny Małe,
Sadkowa Góra, Borowa, Łysakówek, Łysaków, Czermin”, które miały mieć miejsce
w dniach 5-9 sierpnia 2019 roku zostały odwołane.