^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w Czerminie.

Zawiadamiam, że w dniu 8 sierpnia 2019r. (czwartek) o godz. 14:00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Czermin odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów  Rady Gminy w Czerminie.

TEMATEM posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Czermin na 2019 rok
2. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

                                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                                        Komisji Budżetu i Finansów

                                                                                                                  Paweł Pisarczyk