^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zawiadamiam, że w dniu  5 sierpnia 2019r.(poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Czermin odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Gminy w Czerminie.

Tematy posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie skargi wniesionej na działalność Wójta Gminy Czermin.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.

                                                                                             Przewodniczący

                                                                                    Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

                                                                                           /-/ Dariusz Wójtowicz