^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Dobry Start - zmiany w rozporządzeniu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie informuje, że w dniu 18 lipca 2019 roku zostało podpisane rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry start”, w którym poszerzono grono uprawnionych do świadczenia o dzieci uczące się w szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku.

Wnioski o świadczenie można składać tylko w formie papierowej od dnia 01 sierpnia 2019 roku.