^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Budowa otwartych Stref Aktywności

Gmina Czermin uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę otwartych Stref Aktywności. Wybudowane zostaną dwa obiekty tj. w miejscowości Trzciana oraz Breń Osuchowski.
Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją tego zadania wynosi 199 200 zł, Minister udziela dofinansowania w kwocie nieprzekraczającej 99 600zł tj. 50% całości inwestycji. Termin zakończenia inwestycji ustalono na 15.10.2019r.
Poniżej mapki usytuowania tych obiektów tj. przy szkołach w tych miejscowościach.