^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Plaga komarów

W związku z bardzo licznymi pytaniami i uwagami mieszkańców gminy Czermin, które dotyczą działań podjętych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się komarów na terenach dotkniętych powodzią oraz podtopieniami informujemy, że Starosta Powiatu Mieleckiego, w porozumieniu z wójtami wszystkich gmin naszego powiatu, zwrócił się do Wojewody Podkarpackiego z prośbą o podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do rozwiązania problemów związanych z plagą komarów.

Jako Gmina Czermin, nie jesteśmy w stanie pokryć (olbrzymich jak na naszą gminę) kosztów związanych z odkomarzaniem bez pomocy finansowej z zewnątrz. Jeżeli tylko uzyskamy środki na ten cel od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej lub z innych źródeł, to natychmiast przystąpimy do stosownych działań.

Ponadto Wójt Gminy Czermin, Pan Sławomir Sidur, podczas spotkania w dniu 3 czerwca b.r. z Panią Ewą Leniart, Wojewodą Podkarpackim, poprosił o wsparcie w usuwaniu skutków powodzi na terenie naszej gminy, m.in. poprzez uzyskanie środków finansowych na odkomarzanie terenów powodziowych.