^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

INFORMACJA dla mieszkańców gminy Czermin, którzy chcą wziąć czynny udział w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2018r.

       INFORMACJA dla mieszkańców gminy Czermin, którzy chcą wziąć czynny udział w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2018r. podczas X Sesji Rady Gminy w Czerminie, która odbędzie się 17 czerwca 2019r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Czermin.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6-8 ustawy o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba, że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

                                                                                                 Wójt Gminy Czermin

                                                                                                             /-/

                                                                                                   Sławomir Sidur