^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

STRATY W UPRAWACH ROLNYCH - zgłaszanie w Urzędzie Gminy Czermin pok. nr 21 (II piętro)

Wójt Gminy Czermin zawiadamia, że rolnicy którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. nawalnego deszczu oraz powodzi, mogą składać wnioski celem oszacowania strat.

 

Wnioski należy składać niezwłocznie od ustąpienia wody i nie później niż do dnia 10.06.2019r., w Urzędzie Gminy Czermin pok. nr 21 (II piętro) w godz. pracy urzędu.

 

Druk wniosku wraz załącznikami jest dostępny:

  • do pobrania poniżej
  • w pok. nr 21 (II piętro Urzędu Gminy Czermin),
  • u Sołtysów wsi,
  • w sekretariacie Urzędu Gminy Czermin.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię wniosku o płatności złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski,

Wniosek o oszacowanie strat należy wypełnić czytelnie i kompletnie wraz z niezbędnymi załącznikami.

Wniosek musi być zgodny z wnioskiem o płatności złożonym do ARiMR.

 

 Materiały do wydruku: