^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Zawiadomienie - PILNE !

          Zawiadamia się mieszkańców Gminy Czermin – właścicieli  gospodarstw indywidualnych, że termin zgłaszania szkód powodziowych upływa w dniu  29 maja 2019 roku do godziny 16.00  ( tylko zalane domy mieszkalne do których wdarła się woda, zalane piece centralnego ogrzewania, które wymagają naprawy)

Szkody należy zgłaszać do GOPS Czermin, w pokoju nr 20, lub telefonicznie pod numerem 17 250 63 46

Po wyżej wymienionym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane !