^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Osuszacze powietrza dla osób poszkodowanych, oraz dodatkowy wywóz odpadów wielkogabarytowych i śmieci

Osuszacze powietrza dla osób poszkodowanych

Osoby z terenu gminy Czermin, które pilnie potrzebują osuszaczy powietrza, proszone są o zgłaszania takiego zapotrzebowania do Urzędu Gminy w Czerminie, osobiście (pok. nr 21) lub telefonicznie pod nr telefonu 17 774 19 22.

 

Dodatkowy wywóz odpadów wielkogabarytowych i śmieci

Informujemy mieszkańców Gminy Czermin, że w związku z powodzią zostanie zorganizowany dodatkowy wywóz odpadów wielkogabarytowych, zmieszanych i segregowanych. W wyznaczonych miejscach zostaną podstawione kontenery KP7 oraz 1100 l, do których należy składować ww. odpady. O dokładnych terminach wywozu mieszkańcy zostaną powiadomieni pisemnie oraz poprzez stronę internetową Urzędu Gminy Czermin i media społecznościowe.