^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Ewidencja przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czermin.

Ewidencja przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czermin.

            Na terenie Gminy Czermin zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych posiadają poniżej wymienieni przedsiębiorcy. Mieszkańcy zainteresowani opróżnianiem zbiorników lub przydomowych oczyszczalni mogą korzystać z usług wyłącznie tych firm:

1. FIRMA USŁUGOWO- HANDLOWA DOMINIK MAZIARZ
PIĄTKOWIEC 7B
39-308 WADOWICE GÓRNE

TEL.609 471 175
----------------------------------------------

2. WC SERWIS Sp.z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
UL. SZYBOWA 2
41-808 ZABRZE

TEL. 032 278-45-31
----------------------------------------------

3. PJS Usługi Patryk Siembab
Jamy 88
39-308 Wadowice Górne

Tel. 697 255 737                                                                                                                              

Szczegółowych informacji w powyższym temacie udzielają pracownicy referatu ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy w Czerminie pok.21 nr tel. 17 7741922.