^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Święto Konstytucji 3-ciego Maja

 

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Czermin,

W polskiej tradycji trzeci maja jest dniem radosnego, patriotycznego świętowania. Dniem celebrowania naszej polskiej państwowości, której trzeciomajowa konstytucja jest fundamentem.

Uroczystość 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja która symbolizuje oświecone, mądre i odpowiedzialne dążenia rządzących Polską do modernizacji naszego kraju.

Stąd, przez 123 lata zaborów, trzeciomajowa konstytucja była inspiracją dla wolnościowych i niepodległościowych dążeń Rzeczypospolitej.

Pragnę jednak przypomnieć, że obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a jego obchodzenie zostało wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku. 

Święto Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane przez hitlerowców i Sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej, a po antykomunistycznych demonstracjach w 1946 r. nie było obchodzone w Polsce; zastąpiono je obchodami święta 1 Maja. W styczniu 1951 r. święto to zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt. 

Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucję Trzeciego Maja uchwalono jako pierwszą w Europie w roku 1791 i drugą na świecie - po amerykańskiej (1787) - na owe czasy bardzo postępową ustawę zasadniczą.

Było to ukoronowanie polskiej, oświeconej myśli. Zwieńczenie wysiłku wielkich osobistości, znamienitych patriotów, które do dziś jest naszą chlubą.

Warto, aby dzisiaj, naszej wspólnej, patriotycznej radości z osiągnięć naszych przodków, towarzyszyła refleksja nad współczesnością. Nad polską rzeczywistością, nad ustrojem naszego państwa, określonym przez Konstytucję z 1997 roku.

Przy okazji dzisiejszej rocznicy warto choćby zwrócić uwagę na gwarancje w niej zawarte. Wolność słowa, swobody obywatelskie, trójpodział władzy i mechanizmy jej ograniczania, to określone w Konstytucji standardy zapewniające funkcjonowanie nowoczesnego, demokratycznego państwa polskiego. Państwa wolnego, które chroni obywatela przed szowinizmem, rasizmem, homofobią, oraz każdą inną, naruszającą ludzką godność ideologią.

3 maja jest również  świętem Najświętszej Maryi Panny - Królowej Polski.

Tytuł Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski ma dla nas Polaków, szczególne znaczenie. 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz w sposób oficjalny ślubował: „Ciebie za Patronkę moją i za Królową państw moich dzisiaj obieram”. Choć ślubowanie Jana Kazimierza odbyło się przed obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie, to jednak szybko przyjęło się przekonanie, że najlepszym typem obrazu Królowej Polski jest obraz Pani Częstochowskiej; obraz który znajduje się w klasztorze ojców Paulinów na Jasnej Górze.

Życzę Państwu miłego świętowania!

Sławomir Sidur Wójt Gminy Czermin