^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Apel Samorządów Powiatu Mieleckiego.

Szanowni Państwo

            W związku z projektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach kierujemy do Państwa apel Samorządów Powiatu Mieleckiego i Miasta Tarnobrzeg reprezentujących mieszkańców w sprawie zmian w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mogących spowodować obniżenie kosztów za gospodarkę odpadami dla mieszkańców .

Z poważaniem

Robert Pluta
Przewodniczący Konwentu Samorządów
Powiatu Mieleckiego