^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Wyniki wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Trzcianie, Szafranowie i Czerminie.

Wyniki wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Trzcianie, Szafranowie i Czerminie.
10 lutego 2019 r. odbyły się ostatnie wyborcze zebrania wiejskie w gminie Czermin, w miejscowościach Trzciana, Szafranów i Czermin.


Na zebranie wyborcze w Trzcianie przybyło 138 spośród 1080 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Zgłosili oni czterech kandydatów na sołtysa, którzy w tajnych wyborach uzyskali następujące wyniki:

 • Grzegorz Cisło – 53 głosy,
 • Dorota Krużel – 20 głosów,
 • Renata Małek – 22 głosy,
 • Andrzej Wilk – 42 głosy.

Sołtysem Trzciany wybrany został Grzegorz Cisło.
Skład Rady Sołeckiej tej miejscowości:

 • Henryk Ćwięka,
 • Stanisław Ćwięka,
 • Małgorzata Dudek,
 • Łukasz Kozioł,
 • Renata Małek,
 • Zbigniew Śpiewak,
 • Andrzej Wilk,

W Szafranowie, w zebraniu wyborczym udział wzięło 72 mieszkańców. Uprawnionych do głosowania było 281. Kandydaci na sołtysa, zgłoszeni przez obecnych na zebraniu wyborców, uzyskali następującą ilość głosów:

 • Krystyna Bugaj – 29,
 • Józef Rajtar – 43.

Tak więc Sołtysem Szafranowa został Józef Rajtar.
W skład Rady Sołeckiej weszli:

 • Dionizy Bugaj,
 • Małgorzata Długosz,
 • Piotr Gnida,
 • Robert Masajada,
 • Jan Piechota,
 • Elżbieta Sikora,
 • Paweł Turbak.

Zebranie wyborcze w Czerminie cieszyło się dużo mniejszym zainteresowaniem niż dwa poprzednie. Spośród 1586 uprawnionych do głosowania na zebranie przybyło 52 mieszkańców. Jedynym kandydatem zgłoszonym przez mieszkańców był Mariusz Boroński, dotychczasowy sołtys wsi Czermin. W tajnym głosowaniu za jego kandydaturą opowiedziało się 47 mieszkańców, 5 było przeciw. Sołtysem Czermina został zatem ponownie wybrany Mariusz Boroński.
W Radzie Sołeckiej Czermina zasiadać będą:

 • Grzegorz Ból,
 • Wiesław Bury.
 • Andrzej Cieślak,
 • Krzysztof Działo,
 • Mariusz Kozioł,
 • Marek Myjak,
 • Sylwester Zając.