^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Czermin.

Wyniki wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Łysakowie, Dąbrówce Osuchowskiej i Brniu Osuchowskim

W niedzielę, 3 lutego 2019 roku, odbyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w kolejnych miejscowościach gminy Czermin.

 

W Łysakowie, spośród 667 osób uprawnionych do głosowania, w wyborczym zebraniu wiejskim udział wzięło 257 mieszkańców. Spośród 6 odbytych dotąd zebrań, to cechowało się najwyższą frekwencją wyborczą (38,5%). Zgromadzeni zgłosili dwóch kandydatów na sołtysa: Walentego Dulika i Śpiewaka Wiesława. W tajnym głosowaniu, w którym udział wzięło 256 osób, kandydaci uzyskali następujące ilości głosów:

 • Walenty Dulik – 118,
 • Wiesław Śpiewak – 138.

Tak więc Sołtysem Łysakowa na kolejną kadencję został Wiesław Śpiewak.

Wybory Rady Sołeckiej w tej miejscowości cieszyły się już dużo mniejszym zainteresowaniem. Udział w głosowaniu wzięło 97 osób. W nowej Radzie Sołeckiej zasiadać będą:

 • Grzegorz Adamczyk,
 • Wojciech Bugaj,
 • Andrzej Daniel,
 • Iwona Kseń,
 • Paweł Kusek,
 • Artur Szrom,
 • Paweł Śpiewak.

W wyborczym zebraniu wiejskim w Dąbrówce Osuchowskiej udział wzięło 57 osób, na 345 uprawnionych do głosowania. Mieszkańcy zgłosili dwóch kandydatów na sołtysa: Józefa Bierzyńskiego i Leszka Serafina. W tajnym głosowaniu, w którym oddano 57 głosów ważnych, kandydaci uzyskali następujące wyniki:

 • Józef Bierzyński – 34 głosy,
 • Leszek Serafin – 23 głosy.

Sołtysem Dąbrówki Osuchowskiej wybrany został Józef Bierzyński.

W wyniku wyborów do siedmioosobowej Rady Sołeckiej tej miejscowości weszli:

 • Zygmunt Bogdan,
 • Jadwiga Luka,
 • Jolanta Luka,
 • Mariola Luka,
 • Joanna Smoleń,
 • Marcin Smoleń,
 • Genowefa Węgrzyn.

Na wyborcze zebranie wiejskie w Brniu Osuchowskim przybyło 48 osób na 410 uprawnionych do głosowania. Jedynym kandydatem na sołtysa zgłoszonym przez mieszkańców tej miejscowości był Paweł Betel. W tajnych wyborach, w których oddano 48 ważnych głosów, Jego kandydaturę poparło 47 osób, a jedna była przeciw. Tak więc Sołtysem Brnia Osuchowskiego wybrany został Paweł Betel.

Do Rady Sołeckiej tej miejscowości wybrano następujące osoby:

 • Franciszek Borowiec,
 • Wacław Guła,
 • Stanisław Kozioł,
 • Bogusława Misiak,
 • Dariusz Padykuła,
 • Anna Pisarczyk,
 • Leszek Zięba.

W niedzielę, 10 lutego 2019 r. zakończą się wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Czermin. Wiejskie zebrania wyborcze odbędą się w Trzcianie (o godz. 14:00), Szafranowie (16:00) i Czerminie (18:00).