^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

OGŁOSZENIE - Ankieta Gazyfikacja Gminy Czermin

         Wójt Gminy Czermin informuje mieszkańców miejscowości: Breń Osuchowski, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Wola Otałęska, Ziempniów, Szafranów o możliwości budowy sieci gazowej w tych miejscowościach.

W wyniku prowadzonych rozmów z przedstawicielami Firmy: Polska Spółka Gazownictwa w dniu 23-01-2019 roku uzyskałem informację, że po złożeniu przez mieszkańców Gminy Czermin „Ankiety – odbiorca gr. BI” Polska Spółka Gazownictwa przeprowadzi analizę ekonomiczną zasadności realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej.

 

Informuję, że jeżeli Polska Spółka Gazownictwa zdecyduje na gazyfikację to:

1. za rozbudowę sieci gazowej odbiorca nie ponosi opłaty.

2. opłata za przyłącz gazowy za pierwsze 15 metrów wynosi około: 2200 zł brutto.

3. kosztem Inwestora jest projekt i wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej.

W związku z powyższym proszę zainteresowanych mieszkańców o wypełnienie i podpisanie „Ankiety – odbiorca gr. BI”. Duży udział zdeklarowanych odbiorców (właścicieli budynków mieszkalnych) chętnych do włączenia się do sieci gazowej w stosunku do wszystkich budynków mieszkalnych wpłynie na pozytywną analizę ekonomiczną i zasadność realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej.

Druki wniosków można pobrać z strony internetowej www.czermin.pl, odebrać od Sołtysów poszczególnych Sołectw lub w Urzędzie Gminy w Czerminie biuro nr 16.

Wypełnione wnioski można składać u Sołtysów poszczególnych Sołectw, w Urzędzie Gminy w Czerminie biuro nr 16, lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Czerminie, 39-304 Czermin 140.

Ankieta do pobrania - tutaj.