^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

ZAWIADOMIENIE - pierwszy wywóz odpadów zmieszanych w 2019 roku

ZAWIADOMIENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu zawiadamia mieszkańców Gminy Czermin,że pierwszy wywóz odpadów zmieszanych w 2019 roku odbędzie się:

Dąbrówka Osuchowska 02.01.2019

Czermin od nr 1-138 oraz od nr 479-573 – 02.01.2019

Czermin od nr 139-478 – 03.01.2019

Szafranów 03.01.2019

Łysaków 03.01.2019

Breń Osuchowski 03.01.2019

Otałęż 04.01.2019

Ziempniów 04.01.2019

Wola Otałęska 04.01.2019

Trzciana 02.01.2019