^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Pierwsza Sesja Rady Gminy w Czerminie.

Radni Rady Gminy w Czerminie wybrani w październikowych wyborach samorządowych i Wójt Gminy Czermin wybrany dnia 4 listopada, w poniedziałek 19 listopada 2018 roku oficjalnie zainaugurowali swoją działalność w VIII kadencji obejmującej lata 2018-2023.
Prowadzenie pierwszej sesji Rady Gminy w Czerminie rozpoczął radny senior Władysław Soboń, który prowadził obrady do wyboru przewodniczącego rady gminy. Podczas sesji nowo wybrani radni: Małgorzata Banik, Mirosław Bugaj, Ryszard Bukała, Wiesław Czaja, Władysław Kukliński, Jan Myjak, Paweł Pisarczyk, Jan Polak, Władysław Soboń, Robert Strycharz, Konrad Węgrzyn, Dariusz Wójtowicz, Tomasz Zając, Mariusz Żelazko, Jan Ździebło otrzymali zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Czerminie informujące ich o wyborze na radną bądź radnego Gminy Czermin.
Następnie zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Czerminie informujące o wyborze na Wójta Gminy Czermin otrzymał Sławomir Sidur. Następnym punktem obrad było złożenie uroczystego ślubowania przez Radnych Rady Gminy w Czerminie.
W wyniku wyborów tajnych przewodniczącym rady został wybrany Jan Myjak stosunkiem głosów: 12 za, 3 przeciw, który pełni funkcje Radnego Rady Gminy w Czerminie od 1990 roku. Następnie radni również w głosowaniu tajnym wybrali dwóch wiceprzewodniczących rady, którymi zostali Małgorzata Banik i Jan Ździebło.
Po ukształtowaniu prezydium rady kolejnym punktem sesji było złożenie uroczystego ślubowania przez Sławomira Sidura i tym samym oficjalnie objął on urząd Wójta Gminy Czermin na lata 2018-2023.
Od VIII kadencji obrady Rady Gminy w Czerminie są transmitowane na żywo i umieszczane do wglądu osób zainteresowanych na stronie www.czermin.pl.