^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czerminie 2018/2019

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu  ;        

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czerminie”
Charakterystyka przedsięwzięcia

Dodano nowe ZDJĘCIA 27.11.2018r.

 

A. Obiekty nowe:

1)       Pompownia osadu powrotnego i nadmiernego,
2)       Reaktor biologiczny z komorą nitryfikacji wyposażonej w system napowietrzania drobnopęcherzykowego,
3)       osadnik wtórny o średnicy 6,40m ze zgarniaczem obrotowym ze stali nierdzewnej,
4)       pomieszczenie filtra ścieków oczyszczonych,
5)       budynek technologiczny:

-      pomieszczenie kratopiaskownika,
-      pomieszczenie dmuchaw,
-      pomieszczenie mechanicznego odwadniania osadów,
-      dyżurka,
-      pomieszczenia socjalne,

6)       Silos na wapno,
7)       Komora pomiarowa ścieków,
8)       kanały technologiczne: ściekowe (ścieków surowych i oczyszczonych), osadowe, sprężonego powietrza,
9)       hermetyzacja: osadniki wtórne (2szt), zbiornik stabilizacji osadu, reaktor,
10)   instalacje elektryczne:

-      instalacje oświetleniowe wewnętrzne podstawowe i awaryjne,
-      instalacje oświetleniowe zewnętrzne,
-      instalacje WZLt do skrzynek SZS od RG,
-      Nowej Rozdzielnicy Głównej RG,
-      instalacje siłowe i sterownicze,
-      instalacje piorunochronne i uziemiające,
-      instalacje ochrony przepięciowej,
-      instalacje ochrony przeciwporażeniowej,
-      instalacje ochrony pożarowej,

11)   Instalacje AKPiA (system mikroprocesorowego sterowania, wizualizacji i kontroli procesów oczyszczania ścieków),
12)   Instalacje monitoringu i kontroli dostępu,
13)   plac manewrowy,
14)   chodnik,
15)   ogrodzenie.

B. Obiekty przebudowywane:

1)       Poletko ociekowe piasku - miejsce lokalizacji kontenerowej stacji zlewczej ścieków dowożonych,
2)       Pompownia ścieków surowych - przebudowa na tłocznię ścieków surowych.

Termin rozpoczęcia robót  ;  25 września 2018r.

Termin zakończenia robót ;  30 listopada 2019r.

Generalny wykonawca robót  ; Firma „BESTA” Przedsiębiorstwo Budowlane sp z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów

ZDJĘCIA