^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Terminy zebrań wiejskich w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2019

Terminy zebrań wiejskich w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2019

L.p. Nazwa sołectwa Data Godzina Miejsce zebrania
         
1 Trzciana 09.09.2018 17:00 Szkoła
2 Breń Osuchowski 14.09.2018 17:00 Szkoła
3 Czermin 15.09.2018 17:00 Dom Strażaka
4 Otałęż 16.09.2018 17:00 Dom Strażaka
5 Ziempniów 21.09.2018 17:00 Dom Strażaka
6 Wola Otałęska 23.09.2018 17:00 Dom Ludowy
7 Szafranów 23.09.2018 18:00 Dom Strażaka
8 Łysaków 27.09.2018 17:00 Dom Strażaka
9 Dąbrówka Osuchowska 28.09.2018 17:00 Dom Ludowy