^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.

         Zawiadamiam, że w dniu 30 sierpnia 2018r. (czwartek) o godz. 13.00 w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Czermin odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów  Rady Gminy w Czerminie.

 

TEMATEM posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czermin.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminnej Spółce Wodnej w Czerminie na realizację zadania „konserwacja rowów melioracji wodnej”.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Czermin.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

                                                                                            Przewodniczący Komisji                                                                                                                                         Stanisław Leś