^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Czerminie.

    Zawiadamiam, że w dniu  29 sierpnia 2018r. /środa/ o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Czerminie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych  Rady Gminy w Czerminie.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Czermin.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

                                                                                  Przewodniczący Komisji                                   

                                                                                            Wiesław Czaja