^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Komunikacji i Ochrony Środowiska

            Zawiadamiam, że w dniu 28 sierpnia 2018r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Czerminie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Komunikacji i Ochrony Środowiska Rady Gminy w Czerminie.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czermin.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Czermin.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

 

                                                                               Przewodniczący Komisji                                                                                                                                  Władysław Soboń