^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Torby ratownicze dla jednostek OSP Gminy Czermin

Dziewięć specjalistycznych toreb ratowniczych (2 sztuki PSP R1 i 7 sztuk OSP R1) oraz dwa defibrylatory AED PLUS ZOLL z elektrodami CPR-D padz,  Stat padz II, Pedi padz II współfinansowane z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości odebrali przed Domem Strażaka w Czerminie przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czermin.

Dzięki otrzymanemu wsparciu strażacy będą mogli realizować podstawowe cele związane z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Czermin oraz Powiatu Mieleckiego.
Ponadto zwiększy się możliwość profesjonalnej pomocy osobom pokrzywdzonym. Zwiększy się również ilość prowadzonych działań ratowniczych z zakresu pomocy przedmedycznej.

Bardzo się cieszę, że spotykamy się w tak szczytnym celu. Przekazujemy wam sprzęt o wartości 25758 zł który będzie ratował ludzkie życie i pomagał wam w każdej akcji. Życzę aby ten sprzęt służył w działaniach ratowniczych, żebyście się z nim zapoznali ale żebyście nie musieli wykorzystywać go w praktyce a jeżeli już zajdzie taka konieczność, to żeby te działania były skuteczne – powiedział Wójt Gminy Czermin Leon Getinger.

Cieszymy się że środki zostały przekazane z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup tego sprzętu. Mamy doświadczenie i szkolenia znamy swoją pracę jako strażacy i dzięki tym urządzeniom uratujemy życie i zdrowie wielu osobom – powiedział Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie druh Jan Myjak.

Z tego co wiem w przyszłym roku ministerstwo planuje dalsze wsparcie. Mam nadzieję, że będzie to dalsza modernizacja i doposażenie w nowy sprzęt jednostek OSP. Cieszymy się, że dzisiaj wszystkie jednostki z terenu Gminy Czermin otrzymały ten sprzęt, który jestem przekonany, że będzie wykorzystywany efektywnie dla dobra społeczności lokalnej powiedział Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie druh Sławomir Sidur.

 ALBUM ze zdjęciami.