^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Chrońmy pszczoły i inne zapylacze!

Komunikat Wojewódzkego Inspektoratu Ochrony Roślin I Nasiennictwa w Rzeszowie

Pszczoły i inne owady zapylające odgrywają niezwykle ważną rolę w zapylaniu roślin. Obecność tych owadów w środowisku rolniczym powoduje wzrost plonowania roślin uprawnych oraz poprawia parametry jakościowe uzyskanego plonu. Przy pełnym
i prawidłowym zapyleniu roślin zwyżka plonu, w porównaniu z plonem przeciętnym wynosi od 20 do 80 %, w zależności rośliny.

 

Ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających
ich występowaniu, a w szczególności owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych jest jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin.

Przy planowaniu i wykonywaniu zabiegów konieczne jest uwzględnienie działań zabezpieczających ochronę nie tylko pszczoły miodnej, ale także dziko żyjących zapylaczy
i innych owadów pożytecznych.

W celu uniknięcia i niedopuszczenia do zatrucia pszczół i innych zapylaczy należy:

  • stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu;
  • przestrzegać zapisów zawartych w etykiecie środka ochrony roślin;
  • przestrzegać okresów prewencji;
  • dobierać środki selektywne, nietoksyczne dla pszczół lub o krótkim okresie prewencji;
  • zabiegi z użyciem środków ochrony roślin wykonywać poza okresem aktywności pszczół np. wieczorem, po zakończeniu oblotu upraw;
  • zapobiegać znoszeniu cieczy użytkowej, szczególnie na sąsiednie, kwitnące uprawy,
    a także miejsca, gdzie zapylacze mogą mieć pożytek;
  • zachować odpowiednią odległość od pasiek (minimum 20 m);
  • informować właścicieli pasiek o planowanych zabiegach ochrony roślin.

Przypadki upadków pszczół, których przyczyną mogło być nieprawidłowe stosowanie środków ochrony należy zgłaszać do właściwego miejscowo Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie (adres strony internetowej: http://piorin.gov.pl/pk-struktura/pk-ot/ )

 

Materiały edukacyjne dotyczące ochrony owadów zapylających są dostępne pod adresami:

– broszura „Ochrona zapylaczy podczas stosowania środków ochrony roślin”