^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież zapobiega pożarom" eliminacje gmmine

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież zapobiega pożarom" eliminacje gminne.

        W dniu 5 kwietnia br. w Domu Strażaka w Czerminie odbyły się eliminacje gminne Gminy Czermin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież zapobiega pożarom” organizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Czerminie i Wójta Gminy Czermin. W eliminacjach wzięło udział 48 uczniów wyłonionych z eliminacji na szczeblu szkolnym.

 

        W eliminacjach gminnych uczestniczyli uczniowie szkół: Gimnazjum w Czerminie, Szkoła Podstawowa w Czerminie, Szkoła Podstawowa w Trzcianie, Szkoła Podstawowa w Ziempniowie. Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych, tj. w kategorii szkół podstawowych oraz w kategorii gimnazjów i klasa 7 szkoły podstawowej. Laureaci eliminacji gminnych, tj. po 2 najlepsze osoby z obu kategorii wiekowych uzyskali awans do eliminacji powiatowych które odbędą się dnia 28 kwietnia 2018 roku w Domu Strażaka w Czerminie. Poziom eliminacji organizatorzy ocenili jako bardzo wysoki. Uczniowie, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w obu kategoriach wiekowych otrzymali atrakcyjne nagrody (markowe plecaki i power bank) i dyplomy a pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia ufundowane przez Wójta Gminy Czermin. W imieniu Wójta Gminy Czermin  nagrody i dyplomy wręczyli mł.kpt. Bernard Maziarz, Sławomir Sidur, Jan Myjak. Pan Sławomir Sidur który również w imieniu Wójta Gminy Czermin jak również swoim własnym skierował słowa podziękowania do: wszystkich uczestników, opiekunów przygotowujących dzieci i młodzież do eliminacji gminnych, mł.kpt. Bernarda Maziarza – oficera Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu jak i dla gospodarza eliminacji gminnych Druha Jana Myjaka Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie.

Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jury eliminacji gminnych w składzie:

  1. mł.kpt. Bernard Maziarz –Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu
  2. Sławomir Sidur – Urząd Gminy w Czerminie
  3. Jan Myjak – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie

 I grupa wiekowa – szkoły podstawowe klasy I-VI

  1. Krzysztof Rec - SP Czermin  - opiekun Pani Halina Wróbel
  2. Michał Tychanowicz - SP Trzciana - opiekun Pani Maria Głaz
  3. Dawid Ogorzałek- SP Trzciana - opiekun Pani Maria Głaz

 II grupa wiekowa – gimnazja i klas VII szkoły podstawowej

  1. Magdalena Galary - Gimnazjum w Czerminie - opiekun Pan Grzegorz Krukowski
  2. Julia Smoleń - SP Czermin  - opiekun Pani Halina Wróbel
  3. Kinga Ćwięka - Gimnazjum w Czerminie - opiekun Pan Grzegorz Krukowski.