^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Informacja OZE - Umowy i wkład własny

    

  Osoby które złożyły wnioski i zostały zakwalifikowane do projektu  ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII w najbliższym czasie otrzymają umowy na udział w projekcie
i zobowiązujące do wniesienia wkładu własnego do dnia 15 stycznia 2018 r.


                                                                                Wójt Gminy Czermin

                                                                                /-/ Leon Getinger