^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

MOTYLEK – wybory Sołtysa w msc. Breń Osuchowski

            Wójt Gminy Czermin zaprasza mieszkańców wsi Breń Osuchowski na zebrane wiejskie w sprawie wyboru sołtysa wsi Breń Osuchowski. Zebranie odbędzie się w dniu 28 października 2017r. / tj. sobota/
o godzinie 1700  w Szkole Podstawowej w Brniu Osuchowskim.

            Jeżeli w pierwszym terminie nie będzie uczestniczyć co najmniej 10% mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do rad gmin, to Zebranie Wiejskie odbędzie się w drugim terminie i jest ważne bez względu na uczestniczącą w nim liczbę mieszkańców. Drugi termin zebrania wyznacza się w 15 minut po terminie pierwszym  /tj. o godzinie 17:15