^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

INFORMACJA GOPS CZERMIN - FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

               WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 SĄ PRZYJMOWANE OD 1 SIERPNIA 2017R. DANEGO ROKU, A W PRZYPADKU WNIOSKÓW SKŁADANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - OD DNIA 1 LIPCA DANEGO ROKU.

 

            W PRZYPADKU GDY OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O ŚWIADCZENIA  Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 ZŁOŻY WNIOSEK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI OD DNIA 01 WRZEŚNIA 2017R. DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2017r. ,USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO  ORAZ WYPŁATA PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ NASTĘPUJE DO DNIA 30 LISTOPADA 2017R.

            W PRZYPADKU GDY OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O ŚWIADCZENIA  Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 ZŁOŻY WNIOSEK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2017R. DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017r. ,USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO  ORAZ WYPŁATA PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ NASTĘPUJE DO DNIA 31 GRUDNIA 2017r.

            W PRZYPADKU GDY OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O ŚWIADCZENIA  Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 ZŁOŻY WNIOSEK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI OD DNIA 01 LISTOPADA 2017R. DO DNIA 30 LISTOPADA 2017r. ,USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO  ORAZ WYPŁATA PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ NASTĘPUJE DO DNIA 31 STYCZNIA NASTĘPNEGO ROKU.

           W PRZYPADKU GDY OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O ŚWIADCZENIA  Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 ZŁOŻY WNIOSEK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI OD DNIA 01 GRUDNIA 2017R. DO DNIA 31 STYCZNIA 2018ROKU  ,USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO  ORAZ WYPŁATA PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ NASTĘPUJE DO OSTATNIEGO DNIA LUTEGO NASTĘPNEGO ROKU.