^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Gminy w Czerminie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Czermin.

          Wójt Gminy Czermin zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Gminy w Czerminie  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Czermin.

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy w Czerminie w dniu 17 marca 2017 roku o godzinie 10:00 w sali posiedzeń pokój nr 8.